Umetnost Starog veka

Počinje sa pojavom pisma (pre n.e. 3500) i pisane istorije, a traje do pada Zapadno Rimskog carstva (n.e. 476). Ovo je era između praistorije i srednjeg veka. Muzika je imala veliki značaj u umetnosti civilizacije starog veka. Ovo potvrđuju različiti umetnički eksponati kao i sačuvani pisani zapisi. U starom veku literatura i muzika su bili strogo … Continue reading Umetnost Starog veka