Srpski narodni instrumenti / Szerb népi hangszerek

Negde duboko u vekovima na izvoru srpskog naroda potekla je i pesma. Pevalo se u svim prilikama, naročito pri radu. Pesme su nastajale tako što bi začele u nekoj duši a kasnije nastavljale svoj život putujući od grla do grla, od srca do srca… menjajući se polako i prolazeći kroz mnoge unutarnje šake dobijale su svoj besprekoran i plemenito prost oblik pun sažetog i koncentrovanog emotivnog položaja duše jednog naroda. Ovakav vid narodne pesme javlja se u svim delovima sveta, ali poseban i atmosferski jedinstven oblik narodne pesme javlja se u dušama naroda posejanim na poljima Balkana. Pre svega misli se na zemlje Bosne, Herceg Bosne, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bugarske. Slovenski duh oseća se u pesmama mnogih krajeva… zahvaljujući nepristupačnosti i zabačenosti sela u kojima je živeo i radio prost narod neke pesme su se do danas očuvale netaknute i nepromenjene.
Između starog i srednjeg veka možemo staviti raskol muzike. Tad, zahvaljući promena uloga muzike u svakodnevnom zivotu, delimo na crkvenu/duhovnu/ozbiljnu muziku i na svetovnu/narodnu/zabavnu muziku.
Detaljnije možete sve pročitati u sedmom razredu.
U narodnim pesmama najčešće pevaju o ljubavu, prirodi, narodne heroje (epske priče), radu, svečanosti, itd.
Izdvajam nekoliko narodnih instrumenata za slušanje:

Kaval

Psaltir

Gajde

Duduk

Gusle

Tambure

Tarabuka/Darbuka

Dvojnice

Mali film o narodnim instrumentima

KVIZ

Kako se prenose narodne pesme?
Kolena na koleno
Usta na usta
Ruka na ruke
Šta je osnovna karakteristika Narodne muzike Srba u Vojvodini?
Grupno muziciranje (pevanje i sviranje)
Solo sviranje
Pevački duet
Glavna tematika narodne pesme
Ljubav,heroji i priroda
Škola, ocene i posao
Pijaca, voće i povrće
Kako delimo muziku?
Svetova i duhovna
Sevitna i humitna
Svemirna i šumovna
Koje su žičani instrumenti?
Psaltir, gusle i tambure
Gajde, kaval i duduk
Goč, def i tarabuka
Koje su duvački instrumenti?
Gajde, kaval i duduk
Psaltir, gusle i tambure
Goč, def i tarabuka
Koje su udarački instrumenti?
Goč, def i tarabuka
Psaltir, gusle i tambure
Gajde, kaval i duduk
Mađarski duvački instrumenti?
Tarogato
Saksofon, klarinet i truba
Gajde, kaval i duduk
Mađarski žičani instrumenti?
Citra, cimbal i koboz
Psaltir, gusle i tambure
Gitara, lauta i harfa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close